Noter Tasdikli Tercüme

Noter Tasdikli Çeviri

Noter Tasdiği Gerektiren Belgeleriniz İçin Arayın!

Noter tasdikli tercüme

Noter tarafından onaylanan çevirilere noter tasdikli tercüme denir. Çevirisi yapılan belge Notere götürülerek onaylatılır. Noter tasdik fiyatları da sayfa başına olarak noter tarafından belirlenir. Tercüme bürosunun sizlere noter fiyatı olarak sunduğu fiyatlar tahmini olarak sayfa başına göre hesaplanır. İster siz isterseniz de büromuz tarafından bizlere bağlı olan notere götürerek tasdik işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Noter onayı gerektiren hususlar sunalardır;

Belgenin iki ayrı nüshası ( bir nüsha müşteri ve diğer nüsha da noter için düzenlenir)

Çevirinin arkasına orjinali gelecek şekilde noter sayfaları düzenlenir.

Noterden onaylatabilmeniz için çevirmenin imzası noter tarafından biliniyor olması şarttır. Bu nedenle bizlerden yaptırmış olduğunuz çeviriyi başka noter tarafından onaylanamaz.

Noter belgelerinin eksiksiz ve yeminli tercüme imza ve kaşesi bulunması gerekmektedir.

Notere götürülecek evrakların orjinalinin bulunması ise zorunludur.

Noter tasdiği gerektiren bazı belgeler aşağıdaki gibidir.

İkametgah belgesi, Terhis belgesi , Diplomalar, Transkrip, Öğrenci belgesi, tutanak, sözleşme, imza sirküleri, Tapu belgesi, vekaletname, Adli sicil evrağı, Askerlik durum belgesi, pasaport, Nüfus kayıt örneği.

Noter Onayı

Bu belgelerin orjinaline uygun olarak yapılır sayfa düzeni doğru şekilde yapılması için tercüme büromuz titizlikle özen göstermektedir. Noter tarafından onaylanan belgeleri Apostil onayı için ofisimizden yardım alabilirsiniz. Belgelerinizin noter onayı fiyatı için bizler ile iletişime geçebilirsiniz.