Türkiye’de en çok tercih edilen tercüme dilleri

Tercüme dilleri hakkında

Ülkemizde en çok kullanılan tercüme dillerinin artması ülkemize yapılan yatırımların veya ihracatta yapılan reformların bir sonucu olarak karşılaştırabiliriz, küreselleşen dünya sayesinde çeviri alanında gün geçtikçe yeni gelişmeler ve teknolojiler bulunmakta ve buda ülkemizce tercüme sektörüne gönül vermiş kişiler tarafından takip edilmektedir. Bundan dolayı çeviri sektöründeki olanakların ülkemizde de gelişmesini sağlamaktadır. Türkiye’de en çok kullanılan tercüme dillerinde sektörün rakamlara bakılacak olursa 200 milyon dolar gibi bir pazarı kapsadığını söylemek yanlış olmaz. Gerek talep yoğunluğu gerek ise gelişmekte olan sektör sayesinde daima kontrol edilmektedir.

Çeviri sektöründeki gelişmeler

Çeviri sektöründe gelişmeler yaşanmaktadır ve bunun en büyük nedenlerinden biride küreselleşmedir. Talep edilen çeviri  dillerinin ülkemizdeki büyüme sayesinde çeviri sektörünü de olumlu yönde etkilemesine neden olmaktadır. Küreselleşmenin başlıca nedeni gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ve firmaların daima dışarı açılma talebinden ve sınırlarının ötesine geçme isteğinden kaynaklanmaktadır. Aranan bu diğer pazarlarda da çeviri sektöründeki gelişmede öncü olarak nitelendirebiliriz. Öncelikle bu durum iş dünyasından alınan taleple çeviri sektörün deki artışın sebebidir ve şirketlerin amaçları sunulacak bilgi, hizmet ve ürünlerini farklı dillerde çevirip redaksiyon yöntemiyle açılacakları ülkelerdeki vatandaşlara ulaşmaktır.

En çok tercih edilen tercüme dillerinden İngilizce

Şirketlerin ve bireysel kişilerin tercüme ofislerinden ve yeminli tercümanlar tarafından en çok tercih edilen diller arasında birinci sırayı her sene olduğu gibi İngilizce tercüme yer almaktadır ve yaklaşık 17 senedir birinciliği İngilizce tercüme almaktadır. Hem İngilizce tercüme fiyatı diğer dillerden uygun olduğundan hem de yaklaşık 2 milyar insan tarafından bilinip konuşulmakta olduğundan en çok tercih edilen diller arasındadır. İngilizceyi takip eden diğer dil ise tahmin edildiği gibi Arapça tercüme’dir.Gerek 60 ülke tarafından konuşulan ve gerek ise Birleşik millerler tarafında 6 resmi dil olarak kabul edilen dil olmasından en çok tercih edilen ikinci dil olarak kabul edilmektedir.Arapça tercüme fiyatı ise ülkemizde Arapça tercümanların sayısı artmasından dolayı uygun kabul edilebilir.Ülkemizde ise sırasıyla  Almanca ve Rusça tercüme bunları takip etmektedir.Ülkemizde turizmin artması ve Rusya da ki ekonomi düzeltme çalışmalarımız sayesinde çeviri sektöründe de büyüme yaşanmıştır.Rusya da ki ticaret iş birliğimizin gün geçtikçe iyiye gittiğini gözlemlemekteyiz ve bununda tercüme sektörüne katkısı azımsanmayacak kadar çoktur.Bir sonraki yazımızda Rusça tercümedeki önemli gelişmelere değinmeye çalışacağız.