Apostil (Tasdik Şerhi, Apostille) Nedir?

Apostil, herhangi bir ülkede resmi makamlarca alınmış yani resmiyet kazanmış bir kamu evrakının, başka ülkelerce kabul edilmesinin veya geçerliliğinin korunması için ülkemizde valilik ve kaymakamlıkların ücretsiz uygulandığı evrak tasdikidir.

Ayrıca Noter tarafından onaylanmış ( tasdiklenmiş ) resmi olarak kullanılacak bir belgenin başka ülkeler tarafından da resmi olarak kullanılması için yapılması gereken bir tasdik işlemine apostil işlemi denilmektedir.

Uluslararası yürürlükte yer alan ve yasallaşmış olan 5 Ekim 1961 de içinde yer alan çok sayıda ülkenin de dâhil olduğu Lahey Anlaşmasıdır.

Apostil onaylı evrak işlemi aslında konu özetlenecek olursa;

Türkiye hudutlarında alınan

  • doğum belgesi ve tercümesi
  • diploma tercümesi
  • nüfus kayıt örneği tercümesi
  • adli sicil kaydı tercümesi
  • diğer adıyla sabıka kaydı tercümesi
  • öğrenci belgesi çevirisi
  • evlenme kayıt örneği çevirisi
  • doğum bildirim formu tercümesi

vs gibi tüm dokümanların veya resmi belgelerin yurt dışında resmi kamu kurumlarınca kullanılması için işlem sırasıyla TERCÜME + NOTER TASDİKİ + APOSTİL işleminden geçmesi ve ancak bu şekilde başka ülkelerce kullanılması zorunlu kılınmıştır.

Çağlayan Yeminli Tercüme Bürosu’na bu linkten veya iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

Apostil onaylı tercüme
İstanbul Tercüme Bürosu

.